Hlavní strana
Obchodní podmínky
Nákupy BEZ REGISTRACEKontaktyJak nakupovatDoprava a odběrná místa
Přihlášení
Registrace | Obnova hesla
Likujte nás

Obchodní podmínky

EET Platí pouze pro platby PayPal

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.pestuj.si je katalogem běžně dodávaného zboží. Zboží nabízené na e-shopu www.pestuj.si je skladem. V případě, že vámi objednané zboží nebude v danou chvíli na skladě, budete kontaktováni. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

2.Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele. Okamžikem odeslání tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1–3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky (Pokud není zboží možné dodat ve stanovené lhůtě, bude zákazník kontaktován).Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Způsob platby

Dobírka ( platba při doručení zásilky ), Platba převodem na účet, PayPal – platby kreditní a platební kartou, platba na prodejně.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte. Odesláním objednávky zákazník uzavírá kupní smlouvu a dopravu vždy platí objednavatel ( zákazník ) a to i v případě že si zboží nepřevezme. Prodejce má nárok na náhradu škody a pokutu, která je u zboží do 10 000 Kč ve výši 500 Kč a u zboží nad 10 000 Kč ve výši 1000 Kč + náhrada škody za poštovné a balné. Pokud zákazník nezaplatí pokutu a škodu bude se dlužná částka každý den urokovat o 0,1% a vymáhána exekuční firmou.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou.

3. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení zakoupených výrobků má samostatnou 14 denní lhůtu.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Projevit vůli o odstoupení od smlouvy lze jakýmkoli způsobem, telefonicky, písemně, osobně i elektronicky.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: https://www.pestuj.si/…-smlouvy.pdf

4.Reklamace zboží

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (v případě nákupu na firmu 12 měsíců), pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Postup při reklamaci :

 • Informujte dodavatele o reklamaci telefonicky, e-mailem, osobně atd..
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu dodavatele.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace

5. Závěrečná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pestj.si nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@pestujsi.cz (ZDE VLOŽTE VAŠI EMAILOVOU ADRESU).
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelské­ho sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/…t169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/….show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

obchodní společnosti Pěstuj.si Sídlo firmy: Pod nádražím 1840, Kraslice 35801

identifikační číslo: 87312883

Daňovím identifikačním číslem: CZ9002142325

zabývající se prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pestuj.si

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů je společnost Pestuj.si, se sídlem Pod nádražím 1840, Kraslice 35801, IČ:87312883 (dále jen ?Správce?) která je zároveň provozovatelem elektronického obchodu.

1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě vyplnění Vaší objednávky.

2.2 Jedná se o identifikační a kontaktní údaje, nezbytně nutné k řádnému plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřeli či hodláte uzavřít. Jedná se o kupní smlouvu, která je uzavřena na dálku, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ?GDPR?).

2.3 Další kategorie údajů získává Správce na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na webu www.pestuj.si. Procházením webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Správce má zákonné důvody ke zpracování osobních údajů. Za zákonné důvody považujeme plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu, za účelem cílené nabídky produktů a služeb, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a také souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, který poskytnete Správci v případě, kdy ještě nedošlo k objednávce zboží či služeb.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Účelem zpracování osobních údajů je také zasílání obchodních sdělení a další marketingová činnost.

3.3 Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

4. Doba uchování údajů

4.1 Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytně nutná pro řádné plnění předmětu smlouvy a pro uplatnění nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem (konkrétně po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2 Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení, i když zatím nedošlo k nákupu zboží či služeb, má Správce právo zpracovávat poskytnuté osobní údaje až do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 15 let.

4.3 Po uplynutí této lhůty Správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

5.1 Příjemcem osobních údajů se rozumí subdodavatel Správce, který se podílí na provozu internetového obchodu Pestuj.si

5.2 Správce využívá pro provoz internetového obchodu službu FineEshop, kterou provozuje společnost FineSolution s.r.o., se sídlem Pod Táborem 54/10, Praha 9 – Hrdlořezy, PSČ 190 00, IČ 24301230, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194470. Správce uzavřel se společností FineSolution s.r.o. zpracovatelskou smlouvu, která je součástí Obchodních podmínek služby FineEshop. Společnost FineSolution se zavazuje, že osobní údaje mohou být využity pouze pro účely řádného fungování služby FineEshop, přímé komunikace se Správcem a pro statistické potřeby poskytovatele.

5.3 Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí.

6. Vaše práva

6.1 Podle podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně, na adresu uvedenou v článku 8.4 těchto podmínek.

6.2 Pokud se domníváte, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ? Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů.

7.2 Přístup k osobním datům je vázaný heslem. Osobní data jsou pravidelně zálohována a bezpečnost komunikace zajišťuje šifrování (SSL certifikát).

7.3 Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby Správce a jeho subdodavatelů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů, souhlasíte s jejich zněním a akceptujete je v celém rozsahu.

8.2 Zaškrtnutím souhlasu udělujete Správci souhlas s těmito podmínkami, potvrzujete, že poskytnuté údaje jsou přesné, a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.3 Správce je oprávněn změnit tyto podmínky a bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi na internetových stránkách www.pestuj.si

8.4 Kontaktní údaje Správce ve věcech týkajících se těchto podmínek: Pod Nádražím 1840, Kraslice, 35801, e-mail: info@pestujsi.cz, telefon: +420 725 188 807.

© Copyright 2010-2020 pestuj.si | Kategorie obchodu
Buy now with PayPal
undefined undefined